Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3721368
 • Nguyễn Thị Thiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/9/2017 được PGDĐTTX Sông Cầu tuyển dụng làm nhân viên cấp dưỡng ở trường MN Xuân Hòa, bậc lương 1, hệ số 1

 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682885458
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1/9/2016 được tuyển dụng vào trường mầm non Xuân Hòa thuộc phòng GD-ĐT thị xã Sông Cầu

 • Lê Thị Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01658138339
  • Email:
   lethithuong281292@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   9/11/2015 được tuyển dụng làm giáo viên mầm non giảng dạy tại trường MN Xuân Hòa

 • Lê Tấn Phong
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01662449396
  • Giới thiệu sơ bộ:

   9/7/2013 được tuyển dụng làm bảo bệ tại trường mầm non Xuân Hòa

 • Phạm Thị Kim Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965117631
  • Email:
   kimtrang.mnxh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2006- 2010 dạy hợp đòng tại trường MNTT Hoa Mai - Xuân Bình

   11/2011 giáo viên trường MN Xuân Hòa

 • Phạm Thị Huyền Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01203405826
  • Email:
   huyentranpt88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   6/8/2012 được tuyển dụng vào biên chế lammf việc tại trường MN Xuân Hòa thuộc phòng GD - ĐT TX Sông Cầu

 • Nguyễn Thị Kim Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983675712
  • Email:
   nguyenthikimchin@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1/11/2010 được tuyển dụng vào đơn vị trường MN Xuân Cảnh, chức vụ giảng dạy

   1/11/2011 được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trường MN Xuân Cảnh

   25/01/2017 được tuyển dụng với chức vụ phó hiệu trưởng tại trường MN Xuân Hòa

 • Lê Thi Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986611012
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/01/2009 được tuyển dụng hợp đồng vào trường MN Xuân Hòa

   01/8/2010 được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trường MN Xuân Hòa

   8/8/2011 Chức vụ phó hiệu trưởng trường MN Xuân Hòa

   20/12/2011 Chức vụ hiệu trưởng trường MN Xuân Hòa

 • Huỳnh Thị Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911362322
  • Email:
   huynhluumn372gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2/12/2002 được tuyển dụng vào trường MG Xuân Hòa

 • Nguyễn Thị Thanh Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919434114
  • Email:
   thanhhoa7879@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   3/11/1995 được tuyển dụng vào trường mẫu giáo Xuân Hòa thuộc phòng GD- ĐT Sông Cầu

 • Phan Thị Kim Y
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01672358277
  • Giới thiệu sơ bộ:

   12/1994- 10/2005 được tuyển dụng làm giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học Xuân Hòa

   102005 đến nay được tuyển dụng làm giáo viên giảng dạy tại trường MN Xuân Hòa