Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3721368

quan canh nhà trường


Nhà trường luôn xây dựng môi trường xanh Sạch đẹp đảm bảo an toàn cho trẻ